08.04.2019

Reorganizace - zahájení návratu mezi přední úspěšné strojírenské firmy

3.4.2019 se konala Schůze věřitelů společnosti, která proběhla ve znamení polarizace skupin věřitelů. Na jedné straně věřitelé ze skupiny bývalého majoritního akcionáře ovládané ukrajinským oligarchou Konstantinem Ževagou, která si vytvořila významné zajištěné pohledávky těsně před tím, než bývalé vedení ČKD Kutná Hora (ustanovené tímto majoritním akcionářem) podalo návrh na insolvenci. Na straně druhé standardní věřitelé s pohledávkami z odběratelsko-dodavatelských vztahů. Zatímco první skupina prosazovala konkurs společnosti, ve kterém by získala dominantní postavení, přiklonila se druhá část věřitelů jednomyslně k řešení úpadku reorganizací. K tomuto rozhodnutí, kromě splnění všech zákonných podmínek, přispěl i fakt, že v září loňského roku ukrajinská skupina skončila na základě rozhodnutí Arbitrážního soudu v Londýně své působení jako akcionář společnosti a vedení společnosti bylo kompletně vyměněno. Významnou roli sehrála i skutečnost, že se společnost v rekordně krátké době stabilizovala, výroba běží a každý měsíc narůstá o 15 až 20%. Společnost má dostatek zakázek, poptávka dvojnásobně převyšuje objem výroby zajišťující ziskový chod společnosti.

06.12.2018

Důsledky špatného vedení lze řešit reorganizací

Po analýze ekonomické situace podalo vedení společnosti návrh na povolení reorganizace společnosti v rámci insolvenčního řízení. Počátkem prosince byl prohlášen úpadek společnosti, insolvenčním správcem byla jmenována JUDr. Jiřina Lužová. (Detail www.justice.cz Insolvenční rejstřík). Společnost se podařilo v rekordně krátké době konsolidovat a kompletně obnovit výrobu a dodavatelsko-odběratelské vztahy.

01.10.2018

Zásadní změny v akcionářské struktuře a vedení společnosti

V posledním čtvrtletí 2018 došlo ve společnosti k významným změnám. Nepříznivý vývoj hospodaření se vedení společnosti (dnes již bývalé vedení) rozhodlo řešit podáním návrhu na insolvenci podaným na začátku září. V polovině září musel ze společnosti odejít do té doby majoritní akcionář ze skupiny ukrajinského podnikatele Konstantina Ževagy a novým stoprocentním akcionářem se stala společnost Hollandsche IRS B. V. , se sídlem v BARENDRECHTU, Oslo 1, 2993, Nizozemské království, registrační číslo 24338244 . Orgány společnosti byly kompletně vyměněny a novým předsedou představenstva se stal pan Pavel Krenk. Nově byly obsazeny funkce ve vrcholovém vedení společnosti. Ve funkci Obchodního ředitele obnovil svoji činnost Ing. Milan Jeřábek.

01.10.2018

Informace pro naše obchodní partnery - změna kontaktů!!!

Vážení obchodní partneři. Z důvodu organizačních změn došlo ve společnosti ČKD Kutná Hora, a.s. ke změně domény e-mailových adres. Nové adresy jsou ve formátu @ckdkh.com. Ke korespondenci s námi používejte výhradně nové adresy. Pokud jste zaslali po datu 14.9.2018 Vaši zprávu na starou adresu, Vaše zpráva nebyla bohužel z bezpečnostních důvodů příjemci doručena. Za případné komplikace se omlouváme.

07.06.2017

Ve dnech 5 – 6. června 2017 proběhl audit svařování Transportation and Power Generation Accreditation

Program. Svařovací audit je jeden z povinných auditů pro všechny dodavatele zákazníka General Electric.

Tuto certifikaci má ČKD Kutná Hora, a.s. prozatím pouze jako jediná firma v Evropě. Na celém světě je to pouze 21 firem, které prošli certifikací a byl jim udělen certifikát. Certifikát je udělen pouze na jeden kalendářní rok, poté následuje opětovná kontrola ze strany PRI-TPG. V průběhu auditu nebyly zjištěny žádné závažné neshody. U nalezených méně závažných neshod budou provedena nápravná opatření.

05.06.2017

V pátek 2.6. se v Kulturním domě Lorec sešli naši bývalí zaměstnanci. Klub přátel a seniorů ČKD Kutná Hora, a.s. působí již sedmnáct let a sdružuje více než 200 členů. Naše bývalé zaměstnance stále zajímá dění ve firmě, kde strávili významnou část svého života. Hostem na tomto setkání byl generální ředitel Vlastimil Kožený, který je seznámil s plány společnosti na nadcházející období a odpověděl na řadu zvídavých otázek. V sále vládla příjemná atmosféra a potkali jsme mnoho známých tváří. Všem hlavně hodně zdraví! Na fotografii gratulace jedné z nejstarších členek klubu paní Růženě Kudlové (98. let).

01.06.2017

V květnu jsme úspěšně odlili poslední zkušební kus ze série pro GE. Jednalo se o aktuálně nejtěžší vyráběný odlitek, o váze 10,5 tuny!

Počátkem roku 2017 jsme od zákazníka GE Transportation dostali zakázku na výrobu pěti vzorkových kusů Wheel Hub. Pro ČKD je to významný krok, abychom se prosadily v oblasti OHV dílů. OHV díly jsou určeny do hnací nápravy důlních nakladačů (Mining dumptruck). Na výrobu a finální odsouhlasení byly zákazníkem stanoveny čtyři měsíce. Díky pracovníkům, kteří se podíleli na zpracování technologie, výrobě a kontrole, jsme dokázali zkrátit termín cca o 1 měsíc. Vzhledem ke zkrácení termínu a kvalitní výrobě nám zaslal zákazník další objednávku na tyto kusy.